Udbytte

Udbytte

Bestyrelsen har vedtaget en udbyttepolitik med en målsætning for udbytteprocenten på 40-60% af årets nettoresultat