Resultatforventninger

Resultatforventninger

Finansielle mål 2023

TCM Group estimerer en nettoomsætning for 2023 i niveauet DKK 950-1.050 millioner og justeret EBIT* i intervallet DKK 70-100 millioner.

* EBIT eksklusive engangsomkostninger