Resultatforventninger

Resultatforventninger

Finansielle mål 2022

TCM Group estimerer en nettoomsætning for 2022 i niveauet DKK 1.150-1.225 millioner, svarende til en vækst på 4-11%.

EBIT* forventes i niveauet DKK 140-170 millioner.

* EBIT eksklusive engangsomkostninger